Giỏ hàng

Quy trình xác nhận/ hủy đơn hàng

-          Quy trình xác nhận đơn hàng

+ Khi Khách hàng đặt hàng tại timeplace.vn. Timeplace sẽ nhận được yêu cầu đặt hàng và gửi tới Khách hàng mã số đơn hàng. Timeplace chỉ xác nhận và xử lý các yêu cầu đặt hàng thỏa mãn được các tiêu chí thực hiện đơn hàng tại Timeplace.vn

+ Để đơn hàng được xác nhận, Timeplace cần đầy đủ các thông tin liên quan tới đơn hàng bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản và điều kiện chương trình khuyến mãi, thông tin giao nhận.

-          Quy trình hủy đơn hàng

+ Khách hàng quyền chấm dứt giao dịch, hủy đơn hàng trước khi hoàn tất việc giao nhận theo các hình thức thông báo qua số điện thoại đường dây nóng: 02822531082 hoặc tới email: customerservice@timeplace.vn