Giỏ hàng

Quy trình đổi/trả hàng:

-          Khách hàng kiểm tra xác nhận đổi trả hàng ngay tại thời điểm giao nhận hàng hóa.

-          Cửa hàng  nhận hàng và đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống.

-          Kiểm tra lại chất lượng sản phẩm.

-          Tái nhập kho với sản phẩm đã trả và thực hiện thanh toán lại tiền cho khách hàng cho khách hàng trả lại hàng

-          Tạo lại đơn hàng mới và xuất hàng mới cho khách hàng có nhu cầu đổi hàng.