chính sách mua hàng

Khi có nhu cầu mua hàng trên timeplace.vn người mua nên thực hiện theo các bước sau đây:

  • Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm mà người mua đang quan tâm.
  • Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của sản phẩm mà người mua đang có nhu cầu mua.
  • Dựa trên thông tin tham khảo người mua tiến hành đặt hàng trên website: timeplace.vn.
  • Khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân, địa chỉ nhận hàng và có thể liên hệ với người bán qua thông tin liên hệ của cửa hàng do Khách hàng đã chọn đăng tải trong nội dung tin bán hàng hóa để hỏi về thêm thông tin sản phẩm.
  • Sau khi đã cung cấp thông tin và quyết định mua hàng, người mua có thể quyết định đặt hàng.
  • Người mua lựa chọn cách thức giao dịch.
  • Người mua nhận sản phẩm.
  • Người mua thắc mắc, khiếu nại người bán (nếu có)