QUY TRÌNH THANH TOÁN

  • Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):
Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ
Cách 3: Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa

  • Với mỗi phương thức thanh toán được lựa chọn, Người mua thực hiện thanh toán tiền và chi phí mua hàng (gọi là “tiền hàng”) cho người giao hàng hoặc thực hiện thanh toán thông qua thẻ thanh toán.
  • Tiền hàng thông qua người giao hàng sẽ được chuyển vào tài khoản của Timeplace theo hợp đồng đã ký với đơn vị giao hàng
  • Tiền hàng thông qua tài khoản thanh toán sẽ được chuyển về cho Bộ phận Tài chính của Công ty Timeplace.vn. Bộ phận Tài chính của Timeplace sẽ tiến hành kiểm tra khoản tiền và khấu trừ các chi phí liên quan đến việc thực hiện giao dịch (chi phí vận chuyển, ….). Việc kiểm tra tiền hàng được Bộ phận tài chính của Timeplace tiến hành hàng tuần và cấn trừ công nợ với Cửa hàng/Nhà Phân Phối.