Giỏ hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 Công ty TNHH Tanwani (“Chúng tôi”), bao gồm các cửa hàng Fossil/WSI, các chi nhánh/địa điểm kinh doanh, các trang web, các phương tiện kinh doanh khác (nếu có) của Công ty TNHH Tanwani, tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Khách Hàng. Khách Hàng vui lòng đọc bản Chính Sách Bảo Mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng.

Chính Sách Bảo Mật này sẽ mô tả, giải thích:

 • Những Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập được trong bất kỳ các cửa hàng Fossil/WSI nào, các trang web và các phương tiện kinh doanh khác (nếu có) của Công ty TNHH Tanwani hoặc thông qua bất kỳ bên cung cấp dịch vụ nào.
 • Cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng (bao gồm cả việc tiết lộ, chia sẻ và chuyển giao cho bên thứ ba) trong trường hợp nào đó và việc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng.
 • Các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cũng như các quyền của Khách Hàng đối với Thông Tin Cá Nhân.

Thông Tin Cá Nhân là các thông tin góp phần định danh một cá nhân cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn tên, tuổi, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, email, thông tin y tế, số tài khoản, thông tin về các giao dịch thanh toán và những thông tin khác mà cá nhân mong muốn giữ bí mật.

 1. Phạm vi thu thập Thông Tin Cá Nhân

Việc thu thập Thông Tin Cá Nhân trong Chính Sách Bảo Mật này được hiểu là hoạt động thu thập để đưa vào một cơ sở dữ liệu của chúng tôi những Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin như tên, tuổi, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, email, thông tin y tế, số tài khoản, thông tin về các giao dịch thanh toán… Mọi Thông Tin Cá Nhân đề cập trong Chính Sách Bảo Mật này được Khách Hàng đảm bảo khai báo một cách chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật về việc khai báo thông tin trên của Khách Hàng.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin Khách Hàng cung cấp cho chúng tôi khi Khách Hàng tạo một tài khoản trên trang web của chúng tôi; khi Khách Hàng chia sẻ bất cứ hình ảnh/tài liệu nào với chúng tôi để xuất bản trên phương tiện truyền thông xã hội; khi Khách Hàng tham gia vào một cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi do chúng tôi tổ chức/tài trợ; khi Khách Hàng mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng Fossil/WSI, chi nhánh/địa điểm kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin chi tiết về các lần Khách Hàng mua hàng trên trang web, các cửa hàng Fossil/WSI, các chi nhánh/địa điểm kinh doanh của chúng tôi hoặc khi Khách Hàng trả lại hoặc trao đổi sản phẩm hoặc khi Khách Hàng gửi cho chúng tôi sản phẩm của Khách Hàng để bảo hành hoặc sửa chữa.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang Khách Hàng xem, các liên kết Khách Hàng truy cập và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt web Khách Hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào trang web của chúng tôi, bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà trình duyệt web truy xuất đến…

Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng nhập và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Mục đích thu thập Thông Tin Cá Nhân

Các Thông Tin Cá Nhân chúng tôi thu thập được sử dụng để:

 • Thực hiện các giao dịch, cung cấp các dịch vụ đến Khách Hàng;
 • Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ cho Khách Hàng;
 • Cung cấp cho Khách Hàng thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ tại các cửa hàng và trên trang web của chúng tôi;
 • Phân tích, tìm hiểu các sở thích mua sắm của Khách Hàng để điều chỉnh các sản phẩm, dịch vụ; nâng cấp nội dung và giao diện của trang web phù hợp với quan tâm và thị hiếu của Khách Hàng;
 • Tiếp thị, quảng bá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của chúng tôi dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về sự kiện sắp tới…
 • Bảo vệ sự an toàn hoặc toàn vẹn của các trang web và công việc kinh doanh của chúng tôi;
 • Các mục đích khác liên quan đến các nội dung trên.

Trong phạm vi các mục đích thu thập nói trên, Chúng tôi được phép hiểu rằng chúng tôi đã thiết lập cơ chế đầy đủ (bằng các chức năng trực tuyến trên website, thư điện tử, tin nhắn hoặc những phương thức khác có thể áp dụng) để nhận được sự đồng ý của Khách Hàng đối với việc tiến hành thu thập Thông Tin Cá Nhân.

Trong phạm vi các mục đích thu thập nói trên, Chúng tôi được phép hiểu rằng chúng tôi không cần sự đồng ý trước của Khách Hàng đối với việc thu thập các Thông Tin Cá Nhân sau đây:

 • Thông Tin Cá Nhân đã được công bố công khai trên các website thương mại điện tử;
 • Thông Tin Cá Nhân phục vụ cho việc ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;
 • Thông Tin Cá Nhân phục vụ cho việc tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.
 1. Phạm vi sử dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng các Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng trong phạm vi các mục đích nêu trong Chính Sách Bảo Mật này, bao gồm cả việc chúng tôi tiết lộ, chia sẻ và chuyển giao cho bên thứ ba.

Chúng tôi cam kết không cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý trước của Khách Hàng, ngoại trừ:

 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin thu thập được cho bên thứ ba để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ trang web của chúng tôi và hoạt động kinh doanh của chúng tôi như dịch vụ hành chính, máy tính, gia công công nghệ, xử lý dữ liệu, tiếp thị, nghiên cứu thị trường. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ có biện pháp hợp lý để đảm bảo bằng thỏa thuận bảo mật rằng các Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích của chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác của chúng tôi hoặc của bên thứ ba là đối tác của chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng trong các trường hợp cần thiết như: (a) khi có yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đó của Khách Hàng; (b) khi chúng tôi thấy rằng điều đó sẽ giúp bảo vệ chúng tôi và tất cả các cán bộ, giám đốc, nhân viên, luật sư và đối tác của chúng tôi trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các khách hàng, thành viên khác.
 • Trong trường hợp chúng tôi chuyển giao toàn bộ hoặc một phần tài sản của chúng tôi cho một bên thứ ba, khi đó chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho một bên thứ ba với điều kiện bên thứ ba phải đồng ý tuân theo các điều khoản tương tự với các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này.

Trong các trường hợp (i), (ii) nói trên, Chúng tôi được phép hiểu rằng chúng tôi đã thiết lập cơ chế riêng bằng quy định liền dưới đây để Khách Hàng lựa chọn việc cho phép hay không cho phép chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng.

Đối với các Thông Tin Cá Nhân chúng tôi thu thập được theo Chính Sách Bảo Mật này, Khách Hàng có thể chọn không cho phép chúng tôi sử dụng bằng cách gọi điện thoại đến số 02822531082 hoặc gửi thư đến hộp thư điện tử customerservice@timeplace.vn hoặc sử dụng bất kỳ lựa chọn nào khác mà chúng tôi cung cấp.

 1. Lưu trữ và Bảo mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng trong thời gian luật pháp quy định cho các mục đích được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này hoặc cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khi Khách Hàng đăng nhập tài khoản trên trang web của chúng tôi và thực hiện việc hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp Thông Tin Cá Nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo mật các Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng bằng mọi cách thức có thể theo quy định của Chính Sách Bảo Mật này nhằm bảo vệ thông tin không bị mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi, hủy bỏ hoặc các rủi ro tương tự.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý kịp thời và thông báo cho Khách Hàng biết.

Chúng tôi khuyến cáo Khách Hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu, email, không tiết lộ, chia sẻ cho bất kỳ người nào khác.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý Thông Tin Cá Nhân
 • Công ty TNHH Tanwani
 • Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà văn phòng Thiên Sơn, số 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại văn phòng: 02822531082
 • Hộp thư điện tử: customerservice@timeplace.vn
 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách Hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Thông Tin Cá Nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân trên trang web của chúng tôi hoặc yêu cầu chúng tôi hỗ trợ bằng cách gọi điện thoại đến số 02822531082 hoặc gửi thư đến hộp thư điện tử customerservice@timeplace.vn.

 1. Khiếu nại, tranh chấp liên quan đến Thông Tin Cá Nhân

Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về việc thu thập, lưu trữ và sử dụng Thông Tin Cá Nhân không đúng quy định Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, phản hồi, xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn Khách Hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Chúng tôi được phép hiểu rằng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%.  Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về những mất mát, thiệt hại phát sinh mà Khách Hàng có thể gánh chịu trong trường hợp có sự truy cập trái phép Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng như các trường hợp Khách Hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác… Nếu Khách Hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên Khách Hàng không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

Khách Hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống trang web. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Khách Hàng không được hành động gây mất uy tín của chúng tôi dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các khách hàng bằng việc sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của chúng tôi.

Chúng tôi yêu cầu Khách Hàng khi cung cấp thông tin cho chúng tôi cần phải cung cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết khiếu nại liên quan đến Khách Hàng nếu xét thấy thông tin Khách Hàng cung cấp ban đầu là không chính xác.

 1. Thay đổi về chính sách

Chính Sách Bảo Mật này được đăng vào ngày 20 tháng 9 năm 2017. Bất kỳ thay đổi nào của Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi trong tương lai (nếu có) sẽ được đăng trên trang web này mà không cần phải thông báo trước cho Khách Hàng. Khi cần thiết, chúng tôi có thể thông báo cho Khách Hàng qua email.

Nội dung Chính Sách Bảo Mật này chỉ áp dụng tại trang web của chúng tôi, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có liên kết tại trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích Khách Hàng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

 


0 bình luận


Để lại phản hồi

Chú ý, bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi đăng!