Giỏ hàng

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VOUCHER 500,000 VND

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VOUCHER 500,000 VND

1. Phiếu quà tặng được áp dụng tại hệ thống cửa hàng WSI Việt Nam

2. Phiếu quà tặng này không được hoàn lại hoặc đổi thành tiền mặt hoặc có giá trị sử dụng cho một giao dịch mà không được kết hợp nhiều quà tặng cho một giao dịch. Bất kỳ số tiền nào không được sử dụng của Phiếu quà tặng này sẽ bị hủy bỏ.

3. Phiếu quà tặng có giá trị 6 tháng kể từ ngày phát hành

4. Phiếu quà tặng chỉ có giá trị khi có chữ ký của người có thẩm quyền.

5. Vui lòng xuất trình phiếu quà tặng khi mua hàng.

6. Phiếu quà tặng giả mạo, bị hư hỏng, tẩy xóa hoặc sao chụp sẽ bị từ chối.

7. Ban quản lý có quyền từ chối bất cứ Phiếu quà tặng nào được cho là giả mạo hoặc trong tình trạng không thể chấp nhận được.

8. Ban quản lý có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng của Phiếu quà tặng trong một vài trường hợp đặc biệt.

9. Phiếu giảm giá chỉ được sử dụng đối với các sản phẩm với giá bán lẻ đầy đủ và không áp dụng đối với các sản phẩm được giảm giá / chương trình khuyến mại khác.

10. Phiếu quà tặng không được áp dụng cho một số sản phẩm được lựa chọn tại cửa hàng.

TERMS AND CONDITIONS OF WSI VOUCHER:

1. This voucher is honoured  only at WSI Stores in Viet Nam

2. This voucher is not refundable or exchangeable for cash and is only valid for a single transaction. Vouchers cannot be combined. Any unutilized amount from the voucher will be forfeited.

3. This voucher  is valid for 6 months from the date of issue.

4. This voucher  is valid only when it bears an authorized signature5. Please present voucher  upon purchase6. Voucher  found to be forged, damaged, defaced or photocopied will be rejected.

7. The Management  retains the right to reject any voucher that has been tampered with or found in any way unacceptable.

8. The Management reserves the right to vary or amend the terms & conditions governing this voucher at any time

9. This voucher can only be redeemed against  full retail price products and cannot be redeemed against products under discount/promotion.

10. This voucher canot be redeemed for few selected Products in the store.


0 bình luận


Để lại phản hồi

Chú ý, bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi đăng!