chính sách bảo hành

Hai (2) năm bảo hành quốc tế

Đồng hồ của bạn được bảo đảm thời hạn hai (2) năm kể từ ngày mua ban đầu theo các điều khoản và các điều kiện của bảo hành. 

Điều kiện bảo hành bao gồm chi tiết và lỗi sản xuất. Bản sao biên nhận/ hoặc thẻ bảo hành cần giữ để làm bằng chứng đối chiếu. Trong thời gian bảo hành, kim và mặt số của đồng hồ được nằm trong điều kiện bảo hành. Chúng có thể được sửa chữa hoặc được thay thế miễn phí sửa chữa, nếu chúng được chứng minh bị lỗi trong vật liệu hoặc trong điều kiện sử dụng bình thường. 

Trong trường hợp thay thế, Timeplace không thể đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được cùng một model đồng hồ. Nếu model của bạn không có sẵn, đồng hồ có giá trị như nhau và kiểu tương tự sẽ được cung cấp. Bảo hành cho đồng hồ thay thế kết thúc hai (2) năm kể từ ngày đồng hồ thay thế được nhận. 

Bảo hành này không bao gồm:

  • Bất kỳ khiếm khuyết nào về vật liệu và mặt đồng hồ, pin, vỏ case, kính, dây đeo hay vòng tay.
  • Thiệt hại do tác động bên ngoài, thiếu chăm sóc, tai nạn hoặc mòn sản .
  • Hư hỏng nước, trừ khi có khả năng chống nước.

Bảo hành này sẽ không có hiệu lực nếu đồng hồ đã bị hỏng do tai nạn, hoặc đại lý dịch vụ, dịch vụ trái phép, hoặc các yếu tố khác không phải do vấn đề về sản phẩm Timeplace sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả ngẫu nhiên, gián tiếp, đặc biệt hoặc các thiệt hại hoặc nghĩa vụ của bất kỳ loại nào phát sinh từ hoặc có liên quan với việc bán hoặc sử dụng sản phẩm này, có căn cứ trong hợp đồng, hành vi vi phạm (bao gồm sự sơ suất), trách nhiệm sản phẩm nghiêm ngặt hoặc bất kỳ lý do nào khác. Toàn bộ trách nhiệm của Timeplace sẽ được giới hạn trong việc thay thế hoặc sửa chữa giá mua được thanh toán, theo sự lựa chọn duy nhất của Timeplace.